nurserykiddy
เมื่อลูกท้องเสีย
ยาเพื่อลูกน้อย
“ ผงเกลือแร่สำคัญอย่างไร ? “

เมื่อลูกน้อยมีอาการ “ท้องเสีย” ถ่ายเหลวหลายๆครั้ง ลูกจะมี
อาการเพลีย ซึม
คุณพ่อ คุณแม่ ไม่ควรปล่อยให้ลูกนอนพักเฉยๆ คิดเพียงว่า ถ่าย
แล้วเดี๋ยวเชื้อโรคออกมาหมด
เดี๋ยวก็หายเอง!  เป็นความคิดที่ผิด ถ้าปล่อยทิ้งไว้ถึงจุดหนึ่งโดยที่
ลูกไม่ยอมดื่มอะไรเลย
อาจทำให้ลูก ช็อค ได้ และเมื่อถึงตอนนั้น อาจยากที่จะแก้ไข
อะไรได้
ฉะนั้น วิธีที่จะแก้ไขเมื่อลูกถ่ายเหลว คือ 
* ควรเสริมน้ำและเกลือแร่ทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่เสียไปจาก
การถ่ายเหลวโดยเร็ว *
1.  ใช้ผงเกลือแร่ 1 ซอง + น้ำต้มสุกเย็นแล้ว 1 แก้ว
   คุณพ่อ คุณแม่ กะประมาณ “ น้ำเกลือแร่ “ ที่จะให้ลูกน้อยได้
ดังนี้
   เด็กต่ำกว่า 2 ปี ให้น้ำเกลือแร่ 50-100 มล. (ประมาณ ½ 
แก้ว ) ใช้ช้อนป้อน 1 ช้อนชา ทุก 2 นาที
   เด็ก 2-10 ปี ใช้น้ำเกลือแร่ ½ - 1 แก้ว สามารถให้ดื่มจากแก้ว
ทีละน้อย  ดื่มบ่อยๆ จนหมด
2. หากไม่มีผงเกลือแร่อยู่ในบ้าน ก็ควรใช้ น้ำข้าว, โจ๊ก, น้ำแกง
จืด หรือ
3. น้ำอัดลมชนิดใส ไม่มีสี ทิ้งให้ฟองออก ใส่เกลือเล็กน้อย 
ค่อยๆจิบ หรือใช้ช้อนป้อนลูกทีละ 1-2 ช้อนชา
   ค่อยๆให้ดื่มช้าๆ แต่ดื่มบ่อยๆ
4. หรือ เตรียมน้ำตาลเกลือแร่ โดยใช้น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ + 
เกลือป่น ½ ช้อนชา ละลายในน้ำต้มสุก
   ที่เย็นแล้ว 750 มล. หรือประมาณ 1 ขวดน้ำปลา 
หมายเหตุ
* ควรซื้อผงเกลือแร่สำหรับเด็ก (รสส้ม) มาไว้ติดบ้านบ้าง เผื่อฉุก
เฉิน อย่าลืมดูวันหมดอายุ
* อย่าลืมว่า การดื่มน้ำเกลือแร่ เป็นเพียงการบรรเทาอาการท้อง
เสียเบื้องต้น และ ชะลออาการไม่ให้เป็นมากขึ้น
  แม้จะมีความสำคัญมาก แต่ท่านก็ควรพาลูกไปหาหมอโดยเร็ว
ด้วย
* ถ้ายังมีอาการถ่ายเหลวหลายครั้งอยู่ ควร งด นม เพราะนมจะ
ย่อยยาก   
  และอาจทำให้อาการท้องเสียไม่หายขาดแม้จะทานยาแล้ว ถ้าลูก
ร้องจะดื่มนมจริงๆ ควรเจือจางนม
  ( ใส่น้ำมากขึ้น ลดนมผงลง ) ไม่ต้องกลัวว่าลูกจะหิว เพราะลูก
ได้น้ำ + เกลือแร่ ที่ร่างกายพร้อมจะ
  นำไปใช้จากน้ำเกลือแร่แล้ว
* ถ้าลูกอาเจียนระหว่างที่ดื่ม “น้ำเกลือแร่” ให้หยุดดื่ม 5-10 นาที 
แล้วค่อยๆ ให้ดื่มใหม่ ช้าๆ บ่อยๆ

				
			ด้วยความปรารถนาดี
 				
		  เภสัชกรหญิงธิดาเทพ ดาวพิเศษ
	

 
  หน้าโรงเรียน  |  เกี่ยวกับคิดดี้  | ข่าวสาร |  กิจกรรม  |  ระเบียบการ  |  คณาจารย์   |  ติดต่อโรงเรียน

Copyright © by Kiddy Nursery. All right reserve.         Design by FLM Online.net