nurserykiddy
คุณพ่อคุณแม่เคยทำสิ่งเหล่านี้กับลูกบ้างไหม ?
 		คุณพ่อคุณแม่เคยทำสิ่งเหล่านี้กับลูก
บ้างไหม ?

คุณเคยมีพฤติกรรมเหล่านี้ไหมคะ  ?
1.	เดินตาม  (หรือให้พี่เลี้ยงเดินตาม)  ป้อนข้าวลูกทั่ว
บ้าน  (หรือบางครั้งทั่วหมู่บ้าน ! )
	สรรเสริญเยินยอ ชื่นชม ตบมือ ทุกคำ  ที่ลูกรับ
ประทาน
	       **คุณกำลังทำให้ลูกขาดระเบียบวินัย   ไม่
ช่วยเหลือตนเอง
2.	เวลาลูกเดินเซ    ท่านรีบเข้าไปประคอง จูบ 
ประทับรับขวัญ
	       **คุณกำลังทำให้ลูกขาดความอดทน     
ไม่พยายาม
3.	เวลาลูกเดินหกล้ม    คุณโทษโน่น    โทษนี่    
ตีสิ่งของ โทษฐานทำลูกเจ็บ
	       **คุณกำลังทำให้ลูกไม่รู้จักแยกแยะถูกผิด
4.	เวลาทำงานยุ่งๆ    ลูกมาป้วนเปี้ยน     คุณบอก
ให้ไปไกลๆก่อน
	       **คุณกำลังทำให้ลูกน้อยใจ
5.	ลงโทษรุนแรง    จับขังในห้อง    หรือ กักบริเวณ
	       **คุณกำลังทำให้ลูกเสียสุขภาพจิต    ขี้
ขลาด

การเลี้ยงดูเด็ก    ไม่ใช่สักแต่ให้โตทางร่างกาย    ต้องอบรมให้
โตทางจิตใจด้วยค่ะ
เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้      แล้วท่านจะไม่ต้องเสียใจใน
ภายหลัง

 	ยินดีให้คำแนะนำค่ะ  เชิญติดต่อโดยตรงที่ คิด
ดี้เนอร์สเซอรี่
				
				เภสัชกร
หญิง  ธิดาเทพ  ดาวพิเศษ


 
  หน้าโรงเรียน  |  เกี่ยวกับคิดดี้  | ข่าวสาร |  กิจกรรม  |  ระเบียบการ  |  คณาจารย์   |  ติดต่อโรงเรียน

Copyright © by Kiddy Nursery. All right reserve.         Design by FLM Online.net